Co je dekarbonizace

co je dekarbonizace?

BG dekarbonizace je unikátní odstranění pevných uhlíkových úsad chemickou cestou, bez složité, drahé a nebezpečné mechanické procedury. Tyto úsady vznikají působením vysokých teplot na uhlovodíkové látky nebo při spalování paliva.

109CZ - 2020112 - 2015208CZ Plarinum - 2020245 - 2019

Součásti motorů, převodovek, diferenciálů a dalších systémů se časem začnou zanášet karbonovými úsadami, které vznikají působením vysokých teplot na uhlovodíkové látky (palivo, oleje). Tyto úsady začnou postupně zanášet sací a výfukové ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor, což způsobuje ztrátu síly motoru, vyšší spotřebu paliva, pokles kompresních tlaků a tím i výkonu motoru, nepravidelné zážehy, klepání motoru, špatné startování. Odstranění těchto úsad z motorů, převodovek a dalších systémů se nazývá dekarbonizací.

Co je dekarbonizace

DEKARBONIZACI LZE PROVÁDĚT DVĚMA ZPŮSOBY

BG dekarbonizace odborným servisem, která se provádí v autorizovaném servisu pomocí speciálních BG přístrojů, se provádí u motorů, které mají najeto více než 50.000 km nebo při znatelných obtížích. Také servis sacího systému lze dělat jen touto cestou.

9290Hookup_MG_0025

BG dekarbonizace vlastními silami je preventivní servis, který se provádí pravidelně každých cca 15.000 km od nového vozu. Aplikace je do palivové nádrže, olejového prostoru, chladícího systému, posilovače řízení a dalších systémů vozu. Tento pravidelný preventivní servis zajistí, že se v motoru a v dalších systémech nebudou úsady vytvářet, budou vždy v dobré kondici a nebude nutné již provádět náročnější opravy. Touto cestou nelze udělat dekarbonizaci sacího systému, ta se provádí pouze v autorizovaných provozovnách.

44k slider

ROZDÍLNÝ PROCES DEKARBONIZACE U BENZÍNOVÝCH A NAFTOVÝCH MOTORŮ

Jelikož konstrukce naftových a benzínových motorů je odlišná, tak BG dekarbonizace je přesně nastavena na jednotlivé motory a jejich požadavky, aby byla účinnost 100%. Produkty BG jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobilů Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.

TESTY VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL

Pro český trh máme k dispozici testy od Výzkumného ústavu motorových vozidel.